Algunhas ilustracións de "Ruta Pardo de Cela"
Volver
Praza da Catedral (Mondoñedo)
Igrexa de Foz
Praia de Llás (Foz)
Mariscal 1
Torreón do mosteiro de S. Salvador (Lourenzá)
Ponte do Pasatempo (Mondoñedo)
Ruta Pardo de Cela.
TRASLUZ, Lugo 2010

Texto: Carlos A. González Paz.
Acuarelas: Eduardo Baamonde
Praza de Sta. María (Valadouro)
Isabel de Castro