Algunhas ilustracións de "Tanta Miga e a súa barriga"
Volver
Tanta Miga e a súa barriga
Texto e ilustracións: Eduardo Baamonde

BAÍA EDICIÓNS
Colección Xiz de cor
2005