Murais 01.2  Mural no Centro de Saúde de Vilalba (Lugo)

Volver
Seguinte
Anterior
Mural no Centro de Saúde de Vilalba (Lugo) e intervención no xardín infantil.

(Proxecto VOZNATURA-EEI Vilalba)

18,00 x 5,00

2006